Ασφάλεια αυτοκινήτων απο 48€ / 6μηνο

Κυβικά Αθήνα Θεσ/νικη Επαρχία
έως 928 cc 68 € 58€ 48€
929-1214 cc 71 € 58 € 51 €
1215-1499 cc 72 € 67 € 57€
1500-1785 cc 72 € 70 € 58 €
1786-2071 cc 72 € 74 € 58 €

Τα ασφάλιστρα εξαρτώνται από την έδρα του αυτοκινήτου, τις ζημιές, την ηλικία οχήματος και οδηγού.